Gratis levering in Frankrijk en België 🚀
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DE VENNOOTSCHAP
De website www.abbieandrose.com (hierna te noemen "de Website") wordt gepubliceerd en beheerd door de firma ABBIE AND ROSE, met maatschappelijke zetel te 2, rue André Ampère Batiment C10 - 17180 Perigny, met een maatschappelijk kapitaal van €20.000, ingeschreven in het handelsregister van La Rochelle onder nummer 88462613600011, en met het volgende intracommunautaire BTW nummer: FR33884626136

Voor inlichtingen of vragen kan de koper contact opnemen met de klantenservice van ABBIE AND ROSE via e-mail op sav@abbieandrose.com.

ARTIKEL 2 - ALGEMEENHEDEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "GCS") regelen de commerciële relatie tussen ABBIE AND ROSE en elke koper (hierna de "Koper") van ABBIE AND ROSE merkproducten (hierna de "producten") op de Website.

De validatie van de bestelling van een op de Website te koop aangeboden Product impliceert de uitdrukkelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV, die uitdrukkelijk erkend wordt door de Koper, die in het bijzonder afziet van het zich beroepen op elk tegenstrijdig document dat tegen ABBIE AND ROSE niet afdwingbaar zou zijn.

De AV die op een bestelling van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper.

De AV zijn op elk moment op de Website toegankelijk en hebben, indien nodig, voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De aankoop van een Product is verboden voor minderjarigen onder de 18 jaar en voor personen die wettelijk niet in staat zijn een contract aan te gaan.

De Koper staat in voor de juistheid van de op de Website verstrekte informatie.

Aankopen op de Website zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik door de Koper, of om te worden aangeboden, en mogen niet worden gebruikt voor wederverkoop.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN
De Producten zijn alle goederen die door ABBIE AND ROSE op de Website te koop worden aangeboden.

De op de Website te koop aangeboden Producten zijn geldig zolang de voorraad strekt.

ABBIE AND ROSE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de Producten op de Website zo getrouw mogelijk is aan de Producten zelf. Door de digitale presentatie van de Producten op de Internet site is het echter mogelijk dat de waarneming van de fotografische weergave van de Producten door de Koper niet precies overeenkomt met de Producten zelf. Aan de presentatie van de Producten op de Site wordt grote zorg besteed om te voldoen aan de eisen van Artikel L.111-1 van de Franse Consumenten Code.

ARTIKEL 4 - BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN
4.1 - BESTELLEN
Kopers kunnen bestellen op de Website op www.abbieandrose.com.

Om tot de aankoop van Producten over te gaan, gaat de Koper naar de pagina van het Product van zijn/haar keuze en klikt op de tab "TOEVOEGEN AAN MANDJE", gaat dan naar de ruimte "MIJN MANDJE" en klikt op "BESTELLEN".

De Koper geeft dan een factuuradres en een leveringsadres op.

Een samenvatting van de bestelling verschijnt en de Koper kan de details van zijn bestelling en de prijs ervan zien.

Vóór de definitieve validatie van de bestelling heeft de Koper de mogelijkheid - op elk moment - om de in de "MIJN MANDJE" ruimte geplaatste artikelen te bekijken en te wijzigen door op dit tabblad te klikken.

De Koper moet dan zijn bestelling valideren om tot betaling over te gaan.

Om de bestelling geldig te laten verklaren, moet de Koper ook de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen en het vakje "Ik verklaar dat ik de Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud gelezen en aanvaard heb" aankruisen.

Zodra de bestelling gevalideerd is, ontvangt de Koper automatisch en zonder uitstel een e-mail ter bevestiging van zijn/haar bestelling, met een overzicht van de bestelde artikelen en een kopie van de AV. Deze e-mail bevestigt dat ABBIE AND ROSE de bestelling van de Koper ontvangen heeft, maar is geen bevestiging van de beschikbaarheid van de bestelde Producten.

De Koper ontvangt een tweede e-mail wanneer de artikelen klaar zijn om verzonden te worden, die een bevestiging is van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen.

In geval van gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Producten nadat de bestelling geplaatst is, wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht van gedeeltelijke levering of annulering van de bestelling.

In geval van niet-beschikbaarheid van de Producten heeft de Koper recht op terugbetaling van de prijs van het bestelde niet-beschikbare Product binnen veertien (14) dagen na zijn/haar verzoek.

Tijdens de verkoopperiode mogen de door het merk ABBIE AND ROSE georganiseerde verrichtingen niet gecombineerd worden met kortingsbonnen, tegoedbonnen, cadeaubonnen en promoties.

4.2 - BETALING, VERZUIM VAN BETALING
De prijs van de Producten wordt op de Website aangegeven inclusief alle belastingen. De verzendkosten van de bestelling van de Koper worden hem/haar meegedeeld vóór de definitieve validatie van de bestelling. Bovendien blijven, zodra de bestelling gevalideerd is, de prijzen en kosten toegankelijk in de rubriek "Bestelgeschiedenis" in de ruimte "Mijn Account" die op de Website toegankelijk is.

Voor leveringen buiten Frans grondgebied gelden de bepalingen van het Algemeen Belastingwetboek betreffende de BTW.

Betaling voor de Producten moet gebeuren met een kredietkaart of via Paypal, zoals aangegeven op de betalingspagina.

De volgende credit cards worden momenteel aanvaard: Carte Bleue, Carte Bleue Visa en Mastercard.

De volledige prijs, inclusief verzendkosten, wordt van de betaalkaart of het Paypal account van de Koper afgeschreven wanneer de bestelde producten worden verzonden.

De Koper garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is de betaalkaart of Paypal rekening te gebruiken voor de betaling van zijn/haar Bestelling en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten van zijn/haar Bestelling te dekken.

Als de uitgever van de kaart weigert de betaling goed te keuren, of als de Paypal rekening niet voldoende gefinancierd is, wordt de bestelling niet gevalideerd en worden de goederen niet geleverd. In dat geval stuurt ABBIE AND ROSE een e-mail naar de Koper om hem van de weigering op de hoogte te brengen.

Verrichtingen met betaalkaarten worden verzekerd door het beveiligde betaalsysteem van CREDIT AGRICOLE.

Alle informatie die de Kopers aan ABBIE AND ROSE meedelen wordt streng beschermd en garandeert de conformiteit en de veiligheid van elke transactie.

In geval van niet-nakoming door de Koper van de verplichtingen volgens de AV, en in het bijzonder in geval van fraude of poging tot fraude, en elk incident met de betaling van de prijs van de bestelling, behoudt ABBIE AND ROSE zich het recht voor elke bestelling te weigeren van de Koper met wie zo'n geschil bestaat.

ARTIKEL 5. PRIJS VAN DE PRODUCTEN
De prijzen van de Producten zijn die van de prijslijst die geldt op de dag van de validatie van de bestelling.

De prijzen van de Producten worden op de Internet Site aangegeven in Euro's en zijn inclusief alle belastingen. (alle belastingen inbegrepen, inclusief BTW tegen het geldende wettelijke tarief).

Prijzen zijn gegarandeerd onder voorbehoud van typefouten.

De op de Website vermelde prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten.

Gekochte producten moeten volledig betaald worden op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De levering van het Product vindt pas plaats na de volledige betaling van het Product. Levering: de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen.

Promotiecodes (sponsorcode, verjaardagscode, enz.) en creditnota's kunnen niet gecombineerd worden met de verkoopperiode. Bovendien kunnen creditnota's en promotiecodes niet met elkaar gecombineerd worden.

ARTIKEL 6 - LEVERING
6.1. AANGEBODEN LEVERINGSMETHODEN
De Koper kan kiezen tussen de volgende leveringswijzen: - COLISSIMO SUIVI zonder handtekening - COLISSIMO SUIVI met handtekening - COLISSIMO Point relais - COLISSIMO INTERNATIONAL

Ik ben tekstblok. Klik op de knop bewerken om deze tekst te veranderen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

6.2 - LEVERINGSKOSTEN
6.2.1 - Gratis bezorgkosten

Bezorgkosten voor een COLISSIMO levering in Metropolitan Frankrijk, inclusief Corsica, Andorra en Monaco zijn gratis.

6.2.2 - Bezorgkosten

De leveringskosten voor een levering door COLISSIMO INTERNATIONAL zijn te betalen.

De leveringskosten worden dan inclusief alle belastingen aangegeven wanneer de bestelling gevalideerd wordt.

Deze leveringskosten worden bij de aangegeven prijzen van de Producten opgeteld. Vóór de definitieve validatie van de bestelling wordt de klant op de hoogte gebracht van de totale prijs die betaald moet worden.

Bedrag van de leveringskosten :

- vanaf 9.5 euro, afhankelijk van de bestemming en het gewicht van het pakket, door COLISSIMO INTERNATIONAL.

6.3 - VERPAKKING VAN DE BESTELLING
Bestellingen worden in specifieke verpakkingen geleverd om hun toestand tijdens het vervoer van de Producten te verzekeren.

6.4 - ADRES EN LEVERINGSTIJD
ABBIE AND ROSE levert haar Producten in Europees Frankrijk, inclusief Corsica, en in landen buiten de Europese Unie.

De eventuele bijdrage in de verzendkosten is inclusief BTW.

De Producten worden verzonden naar het afleveradres dat de Koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven; ABBIE AND ROSE kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een onjuist of onvolledig door de Koper opgegeven adres.

In het geval dat de bestelling van de Koper meerdere Producten omvat, behoudt ABBIE AND ROSE zich het recht voor ze in verschillende zendingen te verzenden.

De door de Koper gekochte Producten worden in het algemeen binnen twee (2) tot drie (3) werkdagen geleverd in Europees Frankrijk. In alle gevallen worden de Producten geleverd binnen maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mail met de orderbevestiging.

ABBIE AND ROSE verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om de door de Koper bestelde Producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn van veertien (14) dagen kan de Koper onmiddellijke ontbinding van de koop vragen door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres 2 Rue André Ampère Batiment C10 - 17180 Périgny of een e-mail te sturen naar het volgende adres sav@abbieandrose.com, en terugbetaling van de voor de bestelling betaalde bedragen te verkrijgen.

De door de Koper betaalde bedragen worden hem dan onverwijld, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd, terugbetaald.

Overeenkomstig Artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek kan ABBIE EN ROSE niet verantwoordelijk worden gesteld of geacht worden een fout te hebben begaan bij de verwerking van het dossier van de Koper, als vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht zoals omschreven door de Franse Rechtbanken.

Bij ontvangst van de bestelling wordt de klant verzocht de verpakking en de conformiteit van de geleverde Producten te controleren en onmiddellijk elke onregelmatigheid te melden door een e-mail te sturen naar sav@abbieandrose.com.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGS-, RUIL- EN TERUGGAVERECHT
7.1 - HERROEPINGSRECHT
Alleen producten die op de www.abbieandrose.com website gekocht zijn, vallen onder het herroepingsrecht.

De klant heeft het recht de bestelde Producten binnen veertien (14) vrije dagen na ontvangst van het pakket terug te nemen en te retourneren. In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde producten, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste product. Door de onderstaande procedures in acht te nemen:

a- de producten worden teruggestuurd in een staat waarin ze vervoerd kunnen worden, nadat het retourformulier bij de klantendienst aangevraagd is sav@abbieandrose.com.

b- de producten zullen in hun oorspronkelijke staat verkeren, zonder beschadigd, bevuild, gewassen, veranderd of gedragen te zijn (behalve de fitting), met bijgesloten de oorspronkelijke verpakking en alle accessoires die bij de producten horen, zoals verpakkingen, etiketten, en de originele factuur. Als de veertien (14) dagen annuleringstermijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Alleen onbeschadigde producten, d.w.z. in hun oorspronkelijke staat (in hun verpakking en ongeopend), worden aanvaard.

Voor alle aankopen op www.abbieandrose.com moeten herroepingsverzoeken, ongeacht de leveringswijze, naar ons gestuurd worden op dit emailadres sav@abbieandrose.com, of op een andere manier naar keuze, waarbij je expliciet je wens tot herroeping kenbaar maakt.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-21-4 van de Consumentenwet vergoeden wij de prijs van de producten in je bestelling, evenals eventuele leveringskosten tegen het standaardtarief, door de betaalwijze die voor je oorspronkelijke bestelling gebruikt werd opnieuw te crediteren. We zullen deze terugbetaling zo snel mogelijk doen en ten laatste binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen die je aan ons hebt teruggestuurd.

7.2 - RETOURBELEID
Je hebt een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van je bestelling om ons te laten weten dat je een deel van je bestelling of je hele bestelling wilt terugsturen.

Alvorens de Producten terug te sturen, moet de Koper ABBIE AND ROSE van zijn voornemen en van de redenen van de terugzending op de hoogte brengen op dit e-mail adres sav@abbieandrose.com. Zodra je retouraanvraag door ABBIE AND ROSE gevalideerd is, maak je je pakje zorgvuldig klaar door er je "afleveringsbewijs" in te doen, als je het kwijt bent, neem dan contact op met de klantendienst. ABBIE AND ROSE stuurt dan (bij de eerste ruil) per e-mail een vooruitbetaald postlabel, zodat ABBIE AND ROSE de verzendkosten voor haar rekening kan nemen. In geval van terugzending voor terugbetaling of voor een tweede ruil zijn de portokosten voor rekening van de klant.

De terugzending of omruiling is voor risico van de Klant. Het Product moet binnen veertien (14) dagen teruggestuurd worden in de originele staat, nieuw, ongedragen, ongewassen en zorgvuldig opgevouwen in de originele verpakking.

De Producten moeten door COLISSIMO teruggestuurd worden naar het volgende adres

ABBIE AND ROSE 2 Rue André Ampère - Batiment C10 17180 PERIGNY

Bij ontvangst van het pakket zal ABBIE AND ROSE de toestand van de geretourneerde goederen objectief beoordelen. Terugzending of omruiling wordt niet aanvaard als de teruggezonden artikelen op een andere manier dan het aanbrengen door de Koper duidelijk gebruikt of beschadigd zijn, en dit gebruik of deze beschadiging de Producten ongeschikt voor verkoop maakt. Als de terugzending of omruiling door ABBIE AND ROSE geweigerd wordt, worden de Producten naar de Koper teruggestuurd, waarbij de retourkosten voor rekening van laatstgenoemde zijn.

7.3 - RETOURKOSTEN
Voor de eerste ruil worden aan de klant in Metropolitan Frankrijk (inclusief Corsica, Monaco en Andorra) geen retourverzendkosten aangerekend. De retourkosten zijn de standaard leveringskosten van de door de Koper bestelde en ontvangen producten die naar ABBIE AND ROSE teruggestuurd worden.

De retourkosten zijn ten laste van de klant:

in geval van een verzoek om ruil buiten Europees Frankrijk in geval van een verzoek om terugbetaling in Europees Frankrijk en buiten Europees Frankrijk.

Na één (1) ruil worden ruilzendingen door ABBIE AND ROSE aanvaard, maar de retour- en verzendkosten van de nieuwe bestelling zijn voor rekening van de klant. De retourkosten zijn inclusief de portokosten. De retourkosten worden betaald in geval van non-conformiteit of fout van de kant van ABBIE AND ROSE.

ARTIKEL 8 - TERUGBETALING, CREDITNOTA'S OF OMRUILING
Als aan de voorwaarden van Artikel 7 hierboven is voldaan, gaat ABBIE AND ROSE, naar keuze van de klant, over tot terugbetaling van de prijs van de geretourneerde producten of tot de uitgifte van een tegoedbon (voucher) voor omruiling, die 1 jaar geldig is op de Website.

In geval van een verzoek om terugbetaling door de Koper, zal ABBIE AND ROSE binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, de betalingswijze die voor de oorspronkelijke bestelling gebruikt werd, opnieuw crediteren voor de prijs van de geretourneerde producten.

In geval van een ruilverzoek geeft ABBIE EN ROSE een creditnota (tegoedbon) aan de Koper; ABBIE EN ROSE stuurt deze laatste elektronisch, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, deze creditnota is één (1) jaar geldig op de Website en komt overeen met de prijs van de geretourneerde Producten.

Klanten die van een actiecode geprofiteerd hebben en de Producten willen inruilen, krijgen een tegoedbon voor het netto betaalde bedrag. Als de korting niet meer geldig is of niet gecumuleerd kan worden, moet het bedrag gelijk aan de korting die op de eerste aankoop verkregen werd betaald worden om het bestelde product te ruilen.

In het geval dat een bestelling betaald werd met een kortingsbon, wordt de waarde van de bon afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling of het tegoed dat ABBIE AND ROSE toekent in verhouding tot het aantal bestelde Producten. In geval van een ruilverzoek door de Koper, hangt dit verzoek af van de beschikbaarheid van de producten in voorraad.

De Koper wordt erop gewezen dat hij na een omruiling geen terugbetaling van de omgeruilde produkten kan vragen, maar alleen tot een nieuwe omruiling kan overgaan of om de uitgifte van een nieuwe creditnota kan vragen.

Wanneer een bestelling met een creditnota betaald werd, kunnen de geretourneerde producten niet door ABBIE AND ROSE terugbetaald worden. Alleen het omruilen van geretourneerde producten of het uitschrijven van een nieuwe creditnota door ABBIE AND ROSE is toegestaan. De Koper wordt er verder van op de hoogte gebracht dat de door ABBIE AND ROSE uitgegeven creditnota's niet breekbaar of terugbetaalbaar zijn.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS
ABBIE AND ROSE verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de Kopers op de Website verstrekte persoonsgegevens te respecteren en ze te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De op de Website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt volgens het beleid voor het beheer van persoonsgegevens van ABBIE AND ROSE. In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft de Koper de in het Beleid voor het beheer van je persoonsgegevens genoemde rechten die hij kan uitoefenen: - via zijn klantenrekening - per e-mail, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs: sav@abbieandrose.com. - per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar ABBIE AND ROSE Klantenservice 2 Rue André Ampère - Batiment C10 - 17180 PERIGNY

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID
ABBIE AND ROSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen onder de voorwaarden van het GCS in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

ABBIE AND ROSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of schade in verband met het gebruik van het Internet netwerk en de Website (onderbrekingen in de dienstverlening, computervirussen, inbraken van buitenaf ...).

ARTIKEL 12 - GARANTIES
De Koper geniet de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet en 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de door ABBIE EN ROSE geleverde Producten een op het moment van levering bestaand gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek vertonen, wordt de Koper verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ABBIE EN ROSE door een e-mail te sturen naar sav@abbieandrose.com.

In het kader van deze garanties verbindt ABBIE AND ROSE zich ertoe, naar vermogen, om :

- ofwel het Product vervangen door een identiek of gelijkwaardig Product, afhankelijk van de beschikbare voorraden,

- of het Product omruilen voor een Product van gelijkwaardige prijs, afhankelijk van de beschikbare voorraden,

- of de prijs van het bestelde Product binnen veertien (14) dagen na het verzoek van de Koper terug te betalen, als vervanging door een identiek of gelijkwaardig Product onmogelijk is.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle op de www.abbieandrose.com website aanwezige elementen zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, modelrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Deze elementen behoren toe aan ABBIE AND ROSE of worden gebruikt met toestemming van hun eigenaar.

De reproductie of weergave van deze elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ABBIE AND ROSE, is een daad van inbreuk die strafbaar is volgens de Wet op de Intellectuele Eigendom en het Wetboek van Strafrecht.

De Website die aan de Koper ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor zijn persoonlijk en privé gebruik en niet voor commercieel. De inhoud van de Website mag voor geen enkel ander doel gebruikt worden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, en schriftelijke toestemming van ABBIE AND ROSE.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
De AV worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wet.

De AV worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wet. In geval van geschillen zal naar een minnelijke schikking worden gezocht en daaraan de voorkeur worden gegeven boven gerechtelijke stappen. Bij gebreke daarvan zijn de Franse rechtbanken territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website www.abbieandrose.com en de daar geplaatste bestellingen.

Sinds 1 januari 2016 geven de artikelen L 612-1 en volgende van de Franse consumentenwet je het recht om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van een geschil tussen jou en een beroepsbeoefenaar. Vergeet niet dat je, voordat je contact opneemt met de bovengenoemde bemiddelingsdienst, per e-mail contact moet hebben opgenomen met onze Klantenservice op het volgende adres sav@abbieandrose.com. Zolang je niet vooraf contact hebt opgenomen met onze Klantenservice om te proberen een minnelijke schikking voor je geschil te vinden, kun je dus geen contact opnemen met de bemiddelingsdienst waarnaar in dit artikel verwezen wordt.

ARTIKEL 15 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De AV kunnen door ABBIE AND ROSE gewijzigd of aangepast worden.

De AV die van toepassing zijn op de datum van de bestelling van de Koper zijn die welke op de Website beschikbaar zijn op de datum van validatie van de bestelling.

Voor vragen of aanvullende informatie over de AV wordt de Koper verzocht een e-mail te sturen naar het volgende adres: sav@abbieandrose.com