Gratis levering in Frankrijk en België 🚀
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - HET BEDRIJF

De website www.abbieandrose.com (hierna "de Website" genoemd) wordt bewerkt en beheerd door het bedrijf ABBIE AND ROSE, met maatschappelijke zetel te 2, rue André Ampère Batiment C10 - 17180 Perigny, met een maatschappelijk kapitaal van 20.000 € ingeschreven in het handelsregister van La Rochelle onder nummer 88462613600011 en waarvan het intracommunautaire btw-nummer als volgt is: FR33884626136

Voor informatie of vragen kan de koper contact opnemen met de klantenservice van ABBIE AND ROSE via e-mail op sav@abbieandrose.com.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "GTC") bepalen de handelsbetrekkingen tussen ABBIE EN NAM en eventuele koper (hierna: de "Koper") van ABBIE EN NAM merkproducten (hierna te noemen de "producten“) op de Website.

De validatie van de bestelling van een product te koop aangeboden op de Site impliceert de uitdrukkelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de GTC, die uitdrukkelijk door de Koper wordt herkend, die met name het recht om te vertrouwen op elk tegenstrijdig document dat tegengeworpen zou zijn afziet ABBIE EN ROOS.

De AV die van toepassing zijn op een bestelling zijn die welke van kracht zijn op de datum van bevestiging van de bestelling door de Koper.

De AV zijn te allen tijde toegankelijk op de Website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De aankoop van het Product is verboden voor minderjarigen onder de 18 jaar en voor personen die geen wettelijk contract kunnen aangaan.

De Koper staat in voor de juistheid van de informatie die hij op de Website verstrekt.

Aankopen die op de Website worden gedaan, zijn alleen voor persoonlijk gebruik door de Koper, of als een geschenk, en mogen niet worden gebruikt voor wederverkoop.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

De Producten zijn alle goederen die door ABBIE AND ROSE te koop worden aangeboden op de Website.

De Producten die te koop worden aangeboden op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt.

ABBIE AND ROSE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de fotografische weergave van de Producten op de Website zo getrouw mogelijk is aan de Producten zelf. Gezien de digitale presentatie van de Producten op internet is het echter mogelijk dat de perceptie van de Koper van de fotografische weergave van de Producten niet exact overeenkomt met de Producten zelf. De grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de presentatie van de Producten op de Site om te voldoen aan de vereisten van artikel L.111-1 van de Consumentenwet.

ARTIKEL 4 - BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 - BESTELLEN

Kopers hebben de mogelijkheid om te bestellen op de website op www.abbieandrose.com.

Om verder te gaan met de aankoop van producten, de koper gaat naar de pagina van het product van zijn keuze en klikt u op het tabblad “Add to Cart”, gaat dan naar de “MY CART” gebied en klikken op “ORDER".

De Koper geeft dan een factuuradres en een afleveradres op.

Er verschijnt een overzicht van de bestelling en de koper kan de details van zijn bestelling en de prijs ervan bekijken.

Vóór de definitieve validatie van zijn bestelling heeft de koper de mogelijkheid om - op elk moment - de artikelen die in het gedeelte "MIJN MANDJE" zijn geplaatst, te bekijken en te wijzigen door op dit tabblad te klikken.

De Koper moet dan zijn bestelling valideren om over te gaan tot betaling.

Om zijn bestelling te valideren, moet de koper ook de AV lezen en het vakje "Ik verklaar dat ik alle Algemene Verkoopvoorwaarden heb gelezen en volledig en zonder voorbehoud accepteer" aanvinken.

Zodra de bestelling is bevestigd, ontvangt de koper automatisch en zonder vertraging een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling, inclusief een samenvatting van de bestelde artikelen en een kopie van de algemene voorwaarden. Deze e-mail bevestigt dat ABBIE AND ROSE de bestelling van de Koper heeft ontvangen, maar vormt geen bevestiging van de beschikbaarheid van de bestelde Producten.

De koper ontvangt een tweede e-mail wanneer de artikelen klaar zijn om te worden verzonden, waarin de beschikbaarheid van de bestelde artikelen wordt bevestigd.

In geval van gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Producten na het plaatsen van de bestelling, wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht van een gedeeltelijke levering of van de annulering van zijn bestelling.

In het geval van onbeschikbaarheid van de Producten, heeft de Koper de mogelijkheid om de prijs van het bestelde niet-beschikbare Product terugbetaald te krijgen binnen veertien (14) dagen na zijn verzoek.

Tijdens de verkoopperiode kunnen acties georganiseerd door het merk ABBIE AND ROSE niet worden gecombineerd met kortingsbonnen, tegoeden, cadeaubonnen en promoties.

4.2 - BETALING, STANDAARD VAN BETALING

De prijs van de Producten wordt aangegeven op de Website, alle belastingen inbegrepen. De verzendkosten van de bestelling van de koper zullen aan hem worden aangegeven vóór de definitieve validatie. Bovendien, zodra de bestelling is bevestigd, blijven de prijzen en kosten toegankelijk in het gedeelte "Geschiedenis van uw bestellingen" in het gedeelte "Mijn account" dat toegankelijk is op de Website.

Voor leveringen buiten het Franse grondgebied zijn de bepalingen van de Algemene Belastingwet met betrekking tot btw van toepassing.

Betaling van de Producten dient te geschieden met creditcard of via Paypal, zoals aangegeven op de betaalpagina.

De tot nu toe geaccepteerde blauwe kaarten zijn de volgende: blauwe kaart, visa blauwe kaart en mastercard.

De volledige prijs, inclusief verzendkosten, wordt afgeschreven van de betaalkaart of Paypal-account van de koper op het moment van verzending van de bestelde producten.

De Koper garandeert dat hij volledig gemachtigd is om de betaalkaart of de Paypal-rekening te gebruiken voor de betaling van zijn Bestelling en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten van zijn bestelling te dekken.

Als de kaartuitgever weigert de betaling te autoriseren, of als de Paypal-account niet voldoende is gefinancierd, wordt de bestelling niet gevalideerd en worden de goederen niet geleverd. In dit geval zal ABBIE AND ROSE een e-mail naar de Koper sturen om hem op de hoogte te stellen van de weigering.

Betaalkaarttransacties worden afgehandeld door het beveiligde betalingssysteem van CREDIT AGRICOLE.

Alle informatie die Kopers aan ABBIE AND ROSE doorgeven, wordt strikt beschermd en garandeert de naleving en veiligheid van elke transactie.

In geval van niet-naleving door de koper van de verplichtingen onder de voorwaarden van de GTCS, en in het bijzonder in geval van fraude of elke poging tot fraude, en elk incident van betaling van de prijs van de bestelling, behoudt ABBIE AND ROSE zich het recht voor recht op recht om elke bestelling te weigeren van de koper met wie er een dergelijk geschil.

ARTIKEL 5. PRIJS VAN PRODUCTEN

De prijzen van de Producten zijn die van het tarief dat van kracht is op de dag van de validatie van de bestelling.

De prijzen van de Producten zijn aangegeven op de Website in Euro en zijn inclusief btw (alle belastingen inbegrepen, inclusief btw tegen het geldende wettelijke tarief).

Prijzen zijn gegarandeerd onder voorbehoud van typografische fouten.

De op de Website vermelde prijzen van de Producten zijn exclusief bezorgkosten.

De gekochte producten zijn volledig betaalbaar op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Levering van het Product vindt pas plaats na volledige betaling van het product. Levering betekent de overdracht aan de consument van het fysieke bezit of de controle over het goed.

Actiecodes (sponsorcode, jubileumcode, etc.) en creditnota's kunnen niet worden gecombineerd met de verkoopperiode. Daarnaast kunnen tegoeden en actiecodes niet met elkaar worden gecombineerd.

ARTIKEL 6 - LEVERING

6.1. LEVERMETHODEN AANGEBODEN

De koper heeft de keuze tussen de volgende leveringswijzen: - COLISSIMO SUIVI zonder handtekening - COLISSIMO SUIVI met handtekening - COLISSIMO relaispunt - COLISSIMO INTERNATIONAL

Ik ben tekstblok. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te wijzigen. De pijn zelf is liefde, het belangrijkste opslagsysteem. Naarmate de aarde groeit, en niet veel pijn verdraagt, de impact van de leeuw op de bank.

6.2 - BEZORGKOSTEN

6.2.1 - Gratis bezorgkosten

De bezorgkosten voor een bezorging in COLISSIMO in Europees Frankrijk, inclusief Corsica, Andorra en Monaco zijn gratis.

6.2.2 - Betaalde bezorgkosten

De leveringskosten voor een levering in COLISSIMO INTERNATIONAL zijn verschuldigd.

De leveringskosten worden dan vermeld inclusief alle belastingen tijdens de validatie van de bestelling.

Deze bezorgkosten komen bovenop de aangegeven prijzen van de Producten. Vóór de definitieve validatie van de bestelling wordt de klant op de hoogte gebracht van de volledige te betalen prijs.

Bedrag van de bezorgkosten:

- vanaf 9,5 euro, afhankelijk van de bestemming en het gewicht van het pakket, door COLISSIMO INTERNATIONAL.

6.3 - VERPAKKING BESTELLEN

Bestellingen worden geleverd in een specifieke verpakking om hun staat tijdens het transport van de Producten te garanderen.

6.4 - ADRES EN LEVERTIJDEN

ABBIE AND ROSE levert haar Producten aan het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica, aan Europa en aan landen buiten de Europese Unie.

Een eventuele bijdrage in de verzendkosten is inclusief btw.

De Producten worden verzonden naar het leveringsadres dat door de Koper is opgegeven tijdens het bestelproces, ABBIE AND ROSE kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een onjuist of onvolledig adres opgegeven door de Koper.

Indien de bestelling van de Koper betrekking heeft op meerdere Producten, behoudt ABBIE AND ROSE zich het recht voor om deze in verschillende termijnen naar hem te verzenden.

De door de Koper verworven Producten worden over het algemeen binnen twee (2) tot drie (3) werkdagen geleverd op het vasteland van Frankrijk. In alle gevallen worden de Producten geleverd binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mail met de orderbevestiging.

ABBIE AND ROSE verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de door de koper bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Als de hiervoor genoemde periode van veertien (14) dagen wordt overschreden, kan de koper de onmiddellijke beëindiging van de verkoop aanvragen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar het adres 2 Rue André Ampère Batiment C10 - 17180 Périgny of een e-mail op de volgende adres sav@abbieandrose.com, en de terugbetaling van de voor zijn bestelling betaalde bedragen te verkrijgen.

De door de Koper betaalde sommen zullen hem dan onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de overeenkomst werd beëindigd, aan hem teruggestort worden.

Op grond van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, ABBIE EN NAM kan niet aansprakelijk gesteld worden of als een fout in de verwerking van het dossier van de koper te hebben begaan, als enige vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. Zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

Na ontvangst van zijn bestelling wordt de klant uitgenodigd om de staat van verpakking en de conformiteit van de geleverde Producten te controleren en om elke afwijking onmiddellijk te melden door een e-mail te sturen naar sav@abbieandrose.com.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT, RUIL EN RETOURRECHT

7.1 - HERROEPINGSRECHT

Alleen producten die zijn gekocht op de site www.abbieandrose.com vallen onder het herroepingsrecht.

De klant heeft het recht om de bestelde Producten binnen veertien (14) volle dagen na ontvangst van het pakket te herroepen en terug te sturen. Bij een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde producten gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste product. Door te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

a- de producten worden teruggestuurd in een staat waarin ze vervoerd kunnen worden na het aanvragen van de retourbon bij de klantenservice sav@abbieandrose.com.

b- de producten in hun oorspronkelijke staat, zonder te zijn beschadigd, gekleurd, gewassen, gewijzigd of gedragen (met uitzondering van de fitting), inclusief de originele verpakking en alle accessoires met betrekking tot de producten, zoals verpakkingen, labels, evenals de originele factuur. Indien de herroepingstermijn van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Alleen intacte producten, dwz in hun originele staat (in hun verpakking en ongeopend), worden geaccepteerd.

Voor elke aankoop gedaan op www.abbieandrose.com, opnameverzoeken, ongeacht de levering methode, moet worden naar ons gestuurd op dit e-mailadres sav@abbieandrose.com, of op een andere manier naar keuze uitdrukkelijk uw wensen uit te drukken. Terug te trekken .

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-21-4 van het consumentenwetboek, vergoeden wij de prijs van de producten van uw bestelling, evenals eventuele leveringskosten tegen het standaardtarief, door het betaalmiddel dat tijdens uw bestelling is gebruikt te crediteren . initiële. We zullen deze terugbetaling zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen die u aan ons hebt geretourneerd, uitvoeren.

7.2 - RETOURPROCEDURES

U heeft veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling om ons te informeren over uw wens om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren.

Voorafgaand aan de terugzending van de Producten moet de Koper ABBIE AND ROSE op de hoogte stellen van zijn voornemen en van de redenen voor deze terugzending op dit e-mailadres sav@abbieandrose.com. Zodra uw retouraanvraag door ABBIE AND ROSE is gevalideerd, bereidt u uw pakket zorgvuldig voor door uw "leveringsbon" er VERPLICHT in te plaatsen. Als u het bent kwijtgeraakt, neem dan contact op met de klantenservice. ABBIE AND ROSE stuurt dan (tijdens de eerste uitwisseling) een prepaid verzendlabel per e-mail om de verzendkosten door ABBIE AND ROSE te dekken. Bij het retourneren voor terugbetaling of voor een tweede omruiling zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

Het retourneren of ruilen is voor risico van de Klant. Het Product moet binnen veertien (14) dagen in originele staat, nieuw, ongedragen, ongewassen en zorgvuldig gevouwen in de originele verpakking worden geretourneerd.

De Producten moeten door COLISSIMO worden teruggestuurd naar het volgende adres:

ABBIE EN ROSE 2 Rue André Ampère - Gebouw C10 17180 PERIGNY

Na ontvangst van het pakket zal ABBIE AND ROSE de staat van de geretourneerde goederen objectief beoordelen. Er wordt geen retourzending of omruiling geaccepteerd als het (de) geretourneerde artikel(en) duidelijk zijn gebruikt of beschadigd zijn op een andere manier dan door de koper geprobeerd te hebben en dergelijk gebruik of dergelijke schade de producten ongeschikt maakt voor verkoop. Indien de terugzending of omruiling door ABBIE AND ROSE wordt geweigerd, worden de Producten vervolgens teruggestuurd naar de Koper, de retourkosten zijn voor rekening van deze laatste.

7.3 - RETOURKOSTEN

Tijdens de eerste omruiling worden er geen retourkosten in rekening gebracht aan de klant op het vasteland van Frankrijk (Corsica, Monaco en Andorra inbegrepen). Retourkosten zijn de standaard leveringskosten van producten besteld en ontvangen door de Koper en teruggestuurd naar ABBIE AND ROSE.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant:

in het geval van een omwisselingsverzoek buiten het vasteland van Frankrijk in het geval van een restitutieverzoek op het vasteland van Frankrijk en buiten het vasteland van Frankrijk.

Na één (1) omruiling worden retouren voor omruiling geaccepteerd door ABBIE AND ROSE, maar de kosten van het retourneren en het opnieuw verzenden van de nieuwe bestelling zijn voor rekening van de klant. Retourkosten zijn inclusief verzendkosten. Retourkosten worden gedekt in geval van niet-naleving of fout van ABBIE AND ROSE.

ARTIKEL 8 - TERUGBETALING, ACTIVA OF RUIL

Als aan de voorwaarden van artikel 7 hierboven is voldaan, ABBIE EN NAM zal, naar keuze van de klant, vergoeden de prijs van de geretourneerde producten of uitreiking van een creditnota (aankoopbon) voor uitwisseling, geldig voor 1 jaar op de Website.

Bij een teruggave verzoek van de koper, ABBIE EN NAM zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, credit het betaalmiddel tijdens de eerste bestelling. Overeenkomend met de prijs van de geretourneerde producten.

In het geval van een uitwisseling verzoek zal ABBIE EN NAM een creditnota (voucher) voor de Koper, ABBIE EN NAM wordt afgegeven elektronisch het laatste zenden, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, dit krediet is geldig gedurende één (1) jaar op de Website en overeenkomend met de prijs van de geretourneerde producten.

Klanten die hebben geprofiteerd van een actiecode en deze vervolgens willen inwisselen, ontvangen een tegoed voor het netto betaalde bedrag. Als de korting niet meer geldig is of niet kan worden gecombineerd, moet het bedrag dat overeenkomt met de korting die bij de eerste aankoop is ontvangen, worden betaald om het bestelde product te kunnen ruilen.

In het geval dat een bestelling is betaald met een kortingsbon, wordt de waarde van de kortingsbon in mindering gebracht op het bedrag van de terugbetaling of het krediet dat door ABBIE AND ROSE is uitgegeven in verhouding tot het aantal bestelde Producten. In geval van een verzoek tot omruiling door de Koper, is dit verzoek afhankelijk van de beschikbaarheid van producten op voorraad.

De Koper wordt geïnformeerd dat de Koper na een omruiling geen terugbetaling van de geruilde producten kan vragen, maar enkel kan overgaan tot een nieuwe omruiling of de uitgifte van een nieuwe creditnota kan vragen.

Wanneer een bestelling door middel van een creditnota is betaald, kunnen de geretourneerde producten niet meer door ABBIE AND ROSE worden vergoed. Alleen het omruilen van geretourneerde producten of het uitgeven van een nieuwe creditnota door ABBIE AND ROSE is toegestaan. De Koper wordt er ook van op de hoogte gebracht dat de door ABBIE AND ROSE uitgegeven creditnota's niet breekbaar of terugbetaalbaar zijn.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

ABBIE EN NAM verbindt zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens door Kopers gecommuniceerd op de Website en om ze te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de “Data Protection Act” van 6 januari 1978 en Verordening (EU) te respecteren 2016/679 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met het ABBIE AND ROSE-beleid voor het beheer van persoonlijke gegevens. In overeenstemming met de geldende voorschriften, de Koper heeft het in de polis genoemd voor het beheer van uw persoonlijke gegevens rechten die hij kan uitoefenen: • via zijn klantrekening • via e-mail, samen met een kopie van een document 'identiteit. Sav @abbieandrose.com. • per post vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs door contact op te nemen met de Klantenservice ABBIE AND ROSE 2 Rue André Ampère - Batiment C10 - 17180 PERIGNY

ARTIKEL 11 - VERANTWOORDELIJKHEID

ABBIE AND ROSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of schendingen van verplichtingen onder de voorwaarden van de AV in geval van overmacht in de zin van de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

ABBIE AND ROSE kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade met betrekking tot het gebruik van het internetnetwerk en de Website (dienstonderbreking, computervirussen, externe inbraken, enz.).

ARTIKEL 12 - GARANTIES

De koper geniet de wettelijke garantie van overeenstemming en de garantie tegen verborgen gebreken, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van het consumentenwetboek en 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Indien de door ABBIE AND ROSE geleverde Producten een gebrek aan overeenstemming vertonen dat bestaat op het moment van levering of een verborgen gebrek vertonen, wordt de Koper uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met ABBIE AND ROSE door een e-mail te sturen naar het adres sav@abbieandrose.com

In het kader van deze garanties verbindt ABBIE AND ROSE zich ertoe, voor zover mogelijk, om:

- ofwel het product vervangen door een identiek of gelijkwaardig product, afhankelijk van de beschikbare voorraden,

- ofwel om het Product te ruilen voor een Product met een gelijkwaardige prijs, afhankelijk van de beschikbare voorraden,

- ofwel hem de prijs van het bestelde Product terugbetalen binnen veertien (14) dagen na het verzoek van de Koper indien vervanging door een identiek of gelijkwaardig Product onmogelijk is gebleken.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle elementen op de website www.abbieandrose.com zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Deze items zijn eigendom van ABBIE AND ROSE of worden gebruikt met toestemming van hun eigenaren.

De reproductie of weergave van deze elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ABBIE AND ROSE, vormt een inbreuk die bestraft kan worden met sancties volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Wetboek van Strafrecht.

De Website die aan de Koper ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bedoeld voor zijn persoonlijk en privé en niet-commercieel gebruik. De inhoud van de Website mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ABBIE AND ROSE.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

De AV worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

De AV worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. In het geval van een geschil zal een minnelijke oplossing worden gezocht en begunstigd voordat er juridische stappen worden ondernomen. Bij gebreke hiervan zijn de Franse rechtbanken territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de website www.abbieandrose.com en de daar geplaatste bestellingen.

Sinds 1 januari 2016 geven de artikelen L 612-1 en volgende van de Consumentenwet u het recht om een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke oplossing van het geschil tussen u en een professional. Voordat u deze bemiddelingsservice betreedt, moet u er rekening mee houden dat u per e-mail contact moet hebben opgenomen met onze klantenservice op het volgende adres sav@abbieandrose.com. Zolang je niet de stap hebt gezet om eerst contact op te nemen met onze Klantenservice om te proberen een minnelijke oplossing voor je geschil te vinden, kan er dus geen contact opgenomen worden met de bemiddelingsdienst waarnaar in dit artikel verwezen wordt.

ARTIKEL 15 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden kunnen door ABBIE AND ROSE worden gewijzigd of gewijzigd.

De AV die van toepassing zijn op de datum van de bestelling van de Koper, zijn deze die beschikbaar zijn op de Website op de datum van validatie van de bestelling.

Voor elk verzoek of aanvullende informatie met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, wordt de Koper uitgenodigd om een e-mail te sturen naar het volgende adres: sav@abbieandrose.com